preloader
Crta. A-1234 Km. 12,6

22530 Zaidín, HUESCA

+34 974 478 563

Departament de Vendes

+34 609 139 230

Servei Postventa

07:30 AM - 19:00 PM

DILLUNS - DIVENDRES

07:30 AM - 13:00 PM

DISSABTE

Avís legal

Informació general de la pàgina web

La pàgina web existegestion.es és propietat de XXXXXX amb les dades següents:

  • Denominació fiscal: EXISTE OBRA Y GESTION S.L.U
  • CIF: B-22339204
  • Adreça fiscal: Avenida San Antonio Abad num. 8 Zaidín (HUESCA)
  • Adreça de correu electrònic: info@existegestion.es
  • Telèfon: 974 478 563

La utilització de la pàgina web està subjecta a les següents condicions de ús. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d'accedir a la pàgina web i utilitzar els materials continguts en aquest implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. Com a usuaris, han de llegir atentament el present Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions, ja que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar a coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en aquesta pàgina web.

Condicions d'ús

La pàgina web mostra els serveis i projectes que ofereix amb finalitats únicament informatius. Lusuari ha de tenir en compte que aquest contingut podria no reflectir l'estat més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, el contingut pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

L'accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació de confiança o professional entre Existe Gestion i l'usuari de la pàgina web.

Els enllaços que disposa la pàgina web poden conduir l'usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionades per tercers, sobre els quals la Existe Gestion no exerceix cap tipus de control. Existe Gestion no respon ni del contingut ni de l'estat d'aquests llocs web i aplicacions, i l'accés a aquestes a través d'aquesta pàgina web tampoc no implica que Existe Gestion en recomana o n'aprovi el contingut.

L'usuari s'obliga a utilitzar la pàgina web i tot el contingut i serveis d'acord amb allò establert a la llei, la moral, l'ordre públic i el present Avís Legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels continguts de la pàgina web i no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial.

L'usuari s'obliga a mantenir indemne a Existe Gestion davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les normes d'utilització anteriorment indicades, reservant-se a més la propietat el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. Existe Gestion es reserva el dret de prohibir, a qualsevol usuari que vulneri les normes i obligacions establertes en aquest Avís Legal, l'ús dels serveis oferts a través de la pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Existe Gestion no atorga cap garantia ni se'n fa responsable, a cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal i condicions dús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies (petits fitxers d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a cap determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer-ne més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de lusuari. A cap cas s'utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

Protecció de dades personals

Existe Gestion està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent-los, a títol merament enunciatiu, els textos, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Existe Gestión o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Limitació de responsabilitats

Tota persona que utilitza la pàgina web ho fa pel seu compte i risc. Existe Gestion no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut d'aquestes o altres a què es pugui accedir a través d'aquestes. La propietat tampoc podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització de la pàgina web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

Existe Gestion no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, a els documents electrònics o als fitxers de l'usuari de la pàgina web. A conseqüència, Existe Gestion no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a lusuari o tercers.

Necessitat de registre

Amb caràcter general, pel simple accés als continguts del lloc web no serà necessari el registre de lusuari.

Les dades introduïdes per l'usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Les presents Condicions Generals han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, la propietat posa a la vostra disposició les presents Condicions Generals, de manera que puguin ser emmagatzemades i reproduïdes, emplenant així amb el deure legal de informació prèvia.

Existe Gestion es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la pàgina web, les funcionalitats i/o dels continguts que s'hi incorporin. L'usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment Existe Gestion pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l'accés i/o ús de la pàgina web, sense que en sigui responsable.

Si qualsevol clàusula continguda a les presents Condicions Generals es declarés totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions generals en tota la resta i considerant-se aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà de aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals d'Osca.